We Fly to Your Dream en Veiligheidsdag op campus KA Geraardsbergen

ABP_2805.JPG

Het KA Geraardsbergen heeft het genoegen om, samen met Defensie, het project ‘We Fly To Your Dream’ te organiseren. Het betreft een 10-daags programma dat zal doorgaan van 19 tot en met 29 april 2018 en dat meerdere luiken bevat. Zo is er onder andere de rekruterings- en jobdag ‘WFTYD-Defensie’, de expo ’70 jaar Luchtmacht’ en een tentoonstelling met als thema ‘WO I’ en ‘Mony Van Lierde’.

 ‘We Fly To Your Dream’ is de naam van de campagne waarmee de Luchtcomponent vooral technisch geschoolde jongeren hoopt aan te trekken. Ze gaan hiervoor naar de bron door zichzelf in technische scholen te gaan aanprijzen. Het hoofddoel is om jongeren warm te maken voor een militaire carrière bij de Luchtcomponent. Het project legt de nadruk op vacatures voor onder andere piloten, luchtverkeersleiders, elektronicaspecialisten en brandweermannen. Omdat er in die functies stilaan een tekort zal ontstaan aan kandidaten is er immers nood aan nieuw, technisch geschoold bloed.

De tentoonstelling ‘70 jaar Luchtmacht’ is de spreekwoordelijke kapstok waaraan dit uniek evenement opgehangen wordt. Deze opmerkelijke tentoonstelling, die voor de Luchtmacht meer publiek draagvlak moet creëren, is het decor voor het project. De primaire doelstelling hierbij is simpel: jongeren, meisjes en jongens, enthousiast maken voor een (al dan niet technische) opleiding en een loopbaan bij Defensie.

“Het zwaartepunt van onze actie valt op 19 april tijdens de jobdag ‘WE FLY TO YOUR DREAM’. Hoewel er gedurende de ganse periode een F-16 te bewonderen zal zijn op de school, laten we op die dag ook de reddende ‘engel van de kust’, de Seaking, landen op het voetbalveld. Leerlingen mogen de helikopter langs binnen en buiten bewonderen. We geven hen de stuurknuppel in de hand, stilletjes hopende dat het een nieuwe richting geeft aan hun toekomst. We halen er nog een ander splinternieuw paradepaardje bij: een Panther Rosenbauer brandweerwagen, één van onze nieuwe bluswagens die tevens tot de krachtigste van ons land behoren.
Maar we brengen vooral militairen van allerlei specialiteiten naar Geraardsbergen die met veel enthousiasme vanuit hun ervaring over hun job zullen vertellen. We hebben hierbij vooral aandacht voor knelpuntberoepen zoals piloten, luchtverkeersleiders en  technici, maar ook andere specialiteiten komen aan bod.” zegt luitenant-kolonel van het vliegwezen Jo Heylens

 De korpschef van de politiezone Geraardsbergen/Lierde stelt: “Een ander hoogtepunt van deze 10-daagse is de themadag ‘Partners in Integrale Veiligheid’. Deze gaat door op zaterdag 28 april 2018 en komt tot stand door een samenwerking tussen de verschillende spelers binnen de veiligheidssector. De lokale politie Geraardsbergen/Lierde zal hierin een prominente rol spelen. Naast het voorstellen van hun nagelnieuw Mobile Office systeem ‘e-Blue’ en het exposeren van hun wagenpark -bestaande uit o.a. interventievoertuigen, een auto met nummerplaatherkenning en een bureelwagen- zullen ze ook participeren in een multidisciplinaire oefening in samenwerking met de brandweer, het Rode Kruis en het AZ Geraardsbergen. Ook wie een job bij de politie ambieert, is welkom en zal alle info kunnen bekomen aan onze rekruteringsstand. Deze happening zal het volledige schooldomein van het KA Geraardsbergen bezetten. Met een verwacht bezoekersaantal van 2000 à 3000 personen mogen we gerust spreken van een groots gebeuren in deze school en in onze stad. We zijn dan ook zeer vereerd dat de stad Geraardsbergen zijn schouders mee onder de organisatie zet.”

“Het project ‘We Fly To Your Dream’ is een mooi voorbeeld van de samenwerkingsstructuren die het KA Geraardsbergen opzet met het oog op het kwaliteitsvol en realistisch opleiden van onze leerlingen. Hierbij zijn namelijk niet alleen de leerlingen uit de richtingen Integrale Veiligheid en Veiligheidsberoepen betrokken, die mee instaan voor de organisatie van deze 10-daagse. Zo staan de leerlingen van 6 Elektromechanica in voor de opbouw van de F-16 die tentoongesteld zal worden en zullen de leerlingen van 6 Schilderen en Decoratie de staartvleugel van die F-16 een ander design geven door deze te wrappen met speciale folie. Daarnaast hebben de leerlingen van 6 Kantoor de persmap voor dit persmoment opgemaakt en de organisatie van onze themadag ‘Partners in Integrale Veiligheid’ uitgeschreven in het kader van hun geïntegreerde proef. Zij staan ook in voor het ontwerp van een website rond deze themadag, terwijl de leerlingen van 6 Industriële ICT deze website in de praktijk uitwerken. Tijdens deze themadag zullen de leerlingen van 7 Kinderzorg de kinderanimatie voor hun rekening nemen. Verder ontwerpen en vervaardigen de leerlingen van 6 en 7 Houtbewerking een monument voor de herdenking van Mony Van Lierde. De verschillende recepties die tijdens ‘We Fly To Your Dream’ zullen plaatsvinden, zullen dan weer verzorgd worden door onze leerlingen van Verzorging, Thuis- en Bejaardenzorg en Sociale en Technische Wetenschappen.
Ook ons leerkrachtenteam schaart zich achter dit project. Heel wat vakgroepen werken samen met de vakgroep Geschiedenis om een tentoonstelling rond WO I en WO II op het getouw te zetten, elk vanuit hun specifieke vakgebied, met als hoogtepunt het Oorlogscafé tijdens onze opendeuravond op vrijdag 27 april door de werkgroep Cultuur op School”, aldus Brecht Persoons (directeur KA).

logobanner mfm