Voor elk huis een zichtbaar huisnummer!

Huisnummers.JPG

Helaas was het begin deze maand weer brandend actueel: ‘man 2 uur langer in vrieskou door verwarring rond huisnummers’! Het misverstand was ontstaan omdat het eerste cijfer 3 van het huisnummer was afgevallen en er dus enkel 36 zichtbaar was, in plaats van 336. Op zich misschien een klein mankement, maar wel één met grote gevolgen.

De politie van Geraardsbergen/Lierde beseft maar al te goed het belang van een goed zichtbaar huisnummer. “Zo verliezen de hulpdiensten immers geen kostbare tijd om het juiste huis of appartement te vinden. Als iemand een medisch probleem heeft, telt iedere seconde om de bewuste woning te vinden” zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

Wist je dat een huisnummer zelfs verplicht is? Iedere eigenaar/gebruiker of huurder van een woning/gebouw is wettelijk verplicht een huisnummer aan te brengen, dat goed leesbaar is vanaf de straat. Dit staat duidelijk vermeld in de GAS-reglementering, dus een overtreding hierop levert een fikse GAS-boete op!

Daarom zullen alle buurtpolitieteams (BPT) van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde vanaf half maart preventief optreden. Zij gaan op pad om te controleren of alle huizen in de regio goed leesbare huisnummers hebben én of deze duidelijk uithangen. Merkt de politie-inspecteur dat dit niet het geval is, dan zullen de bewoners verwittigd worden en krijgen ze een flyer (red., zie foto in bijlage) overhandigd met meer uitleg. Zo krijgen ze de gelegenheid om zich in orde te stellen.

Na een periode van actieve en preventieve opvolging, zal er repressief worden opgetreden. “Met deze actie willen we de veiligheid van burgers verhogen. Hardleerse bewoners die ook na de aanmaningen nalaten om een huisnummer aan te brengen, worden gesanctioneerd! ” besluit hoofdinspecteur Kenny Matthijs (BPT West) kordaat.