Politie Geraardsbergen/Lierde houdt drugsactie in school- en stationsbuurt!

politie

De lokale politie Geraardsbergen/Lierde heeft woensdag 16/05, red aan het station van Geraardsbergen een grootscheepse controleactie ‘No Drugs’ gehouden. Naast de inzet van haar eigen drugshond en 19 inspecteurs kon politie Geraardsbergen/Lierde ook rekenen op manschappen en een drugshond van de federale politie. In overleg en samenspraak met de schooldirectie, werden er ook controles uitgevoerd in 2 middelbare scholen op het grondgebied. Hier lag de nadruk op het preventieve aspect.

Eén van de pijlers uit het Zonaal Veiligheidsplan van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde is de aanpak van de overlast van legaal en illegaal middelengebruik. De politie meldt frequent dat ze aandacht heeft voor deze problematiek en vanochtend volgde het antwoord op het terrein.

Bij het eerste deel van de actie ‘No Drugs’ werden personen in het station naar een centraal punt geleid, waar ze door een drugshond werden gecontroleerd. Hierbij werden 38 personen als positief aangeduid door de snuffelende viervoeters. In totaal werden ook 3 voertuigen gecontroleerd. “Een controleactie met drugshond heeft vooral een signaalfunctie. We willen de jongeren laten weten dat ze op elk moment aan een controle onderworpen kunnen worden én dat drugs ontoelaatbaar zijn” benadrukt korpschef Jurgen De Landsheer.

Het tweede gedeelte van de actie werd opgezet vanuit zuiver preventief oogpunt. Hiervoor trokken de manschappen richting 2 Geraardsbergse middelbare scholen. Over beide scholen werden in totaal 160 leerlingen gecontroleerd, allen met een negatief resultaat. Jonas De Vuyst, aspirant-hoofdinspecteur en coördinator van de actie, is tevreden met dit resultaat. “Essentiële pijlers van het drugsbeleid zijn o.a. preventie, vroegdetectie én hulpverlening. Ook politie Geraardsbergen/Lierde wil haar steentje bijdragen aan een deel van deze preventie. De meeste leerlingen steunden de actie van vandaag. Jongeren hebben geen respect voor volwassenen die hun ogen sluiten. Ze vragen duidelijke regels en controle erop.”

Ook in de toekomst worden nog soortgelijke acties ingepland. Hiermee wil de politie een duidelijk signaal geven dat drugs een belangrijk aandachtspunt blijft binnen de reguliere werking van haar korps.