Start kom maar binnen, een hart voor de buurt in Grimminge.

foto vrijwilligers
In de zomermaanden zal het Kom maar binnen project worden opgestart in Grimminge in samenwerking met leader, de dorpsraad van Grimminge en Samana.

Alle inwoners van Grimminge zullen in de maand augustus de Kom maar binnen affiche en briefkaart ontvangen. Bij alle 75 plussers zullen de vrijwilligers langskomen met een kleine attentie en extra uitleg over het Kom maar binnen project.

Het project is reeds lopende in Viane, via het project hebben we al enkele mensen kunnen helpen en uit hun isolement halen.

We merken op dat de inwoners uit de landelijke deelgemeenten van Geraardsbergen weinig beroep doen op de bestaande dienstverlening. De oorzaak hiervan zijn ouderdom, afstand van het centrum waar alle diensten gehuisvest zijn, gebrek aan vervoer, beperkt sociaal netwerk, het vaak negatieve beeld van het OCMW, de waaier aan het hulpverleningsaanbod.

Met het Kom maar binnen project wenst OCMW Geraardsbergen het sociaal isolement te verlagen en de zelfredzaamheid te verhogen. Dit willen we enerzijds door de dienstverlening dichter bij de burger te brengen. Anderzijds beogen we de sociale cohesie in buurten te versterken. We richten ons met dit project naar ouderen en kwetsbare groepen in landelijke gemeenten van Geraardsbergen. We streven om de sociale contacten in de buurten te versterken en om personen langer thuis te laten wonen binnen hun vertrouwde omgeving.

Alle inwoners in Grimminge zullen een affiche alsook briefkaart ontvangen. Door de affiches zichtbaar te maken aan de venster roepen we buurtbewoners op elkaar uit te nodigen voor een bezoekje, een koffiemoment, vriendelijk gebaar,… Wij hopen hierdoor dat buren elkaar op deze manier beter leren kennen en op termijn beroep op elkaar durven doen, om wat vaker bij elkaar langs te gaan, om elkaar te steunen en te helpen waar nodig.

Daarnaast wordt er samen met de affiche een Kom maar binnen briefkaart bedeeld. Op deze briefkaart kan de bewoner een (hulp)vraag schrijven, dit kan zowel sociaal, financieel als buurtgerelateerd zijn. Op de achterkant van de kaart kunnen degenen die dat wensen zich aanmelden als vrijwilliger voor het project. Samen met de kaart wordt er ook een enveloppe meegegeven met het adres van het OCMW voorgedrukt.

Fientje zal deze kaart ontvangen, contact opnemen met de vrager, dieper ingaan op de nood van de bewoner en zal samen met deze persoon zoeken naar mogelijke oplossingen. Zij neemt ook contact op met de personen die zich via de kaart als vrijwilliger willen engageren.

In Viane heeft het project reeds succes. Daar kwamen er vragen uit de bus zoals: ‘heb ik recht op een mantelzorgpremie en hoe vraag ik deze aan?’; ‘hoe vraag ik een parkeerkaart aan?’, ‘heb ik recht op een verwarmingstoelage?’,… Enkele personen vroegen ook een bezoekje van een vrijwilliger aan.

Voor vragen of meer info kan je terecht bij Fientje Wauters, 0491 92 79 33, fientje.wauters@ocmwgeraardsbergen.be

header3