Stad Geraardsbergen start met digitaal horecaloket

vero.jpg

Binnenkort implementeert Geraardsbergen het digitaal horecaloket. Dit platform zal de (startende) horeca uitbater helpen bij de opstart van een nieuwe horecazaak of de overname van een bestaande horecazaak. “De geldende regelingen en administratieve verplichtingen voor horecazaken zijn niet altijd eenvoudig, maar zullen via het digitaal horecaloket gemakkelijk op te volgen zijn” aldus Schepen Véronique Fontaine.

Onderzoek wees uit dat de 27.000 horecaondernemers in Vlaanderen veel tijd verliezen door de omslachtige en de hoeveelheid aan procedures op lokaal, gewestelijk en federaal vlak. Daarnaast heeft elk lokaal bestuur eigen reglementen en verplichtingen voor de horeca van hun grondgebied. Deze problemen waren voor De Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) de aanzet om een project op te zetten met als doel enerzijds administratieve vereenvoudiging voor de horeca uitbater en anderzijds eenvoudigere opvolging zowel voor de uitbater als voor de lokale besturen.

V-ICT-OR ontwikkelde zo via een EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) traject een digitaal horecaloket. Dit platform biedt een integrale oplossing aan de (startende) horeca uitbater. Via dit systeem wordt de startende ondernemer door de voor hem specifiek geldende regelingen geleid. Het betreft de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek , roken, alcohol, BTW bonnen, hygiëne, FAVV, milieu, bedrijfsafval, uithangbord, terras en ga zo maar door.

Binnenkort zal de horeca uitbater ook in Geraardsbergen gebruik kunnen maken van het digitaal horecaloket via http://www.mijnhoreca.be. Zowel de stadsdiensten als de horeca uitbater kan in het loket nakijken welke vergunningen reeds werden verkregen en welke nog in opvolging zijn. Stel dat de uitbater controle krijgt dan heeft men de nodige documenten op één locatie namelijk in het digitaal horecaloket. “Dit past volledig in onze doelstellingen om als stad het ondernemen gemakkelijker te maken en om de horeca extra te ondersteunen, aldus Schepen van Economie Véronique Fontaine (Open VLD). Bij de opstelling van ons horecabeleidsplan (dat weldra zal afgewerkt zijn en dus weldra openbaar zal worden gemaakt), bleek dat de hele problematiek van de vergunningen het voor uitbaters heel complex maakte. Via mee te werken aan deze platform zorgen we voor een belangrijke vereenvoudiging, zowel voor de stadsdiensten zelf, als voor de horeca-uitbaters” aldus de schepen.

pieter defs