Cursus reanimeren en defibrilleren in eindtermen secundair onderwijs.

IMG_8063.jpg

In het kader van het project ‘Hartveilige stad’, een samenwerkingsverband tussen stad en het Rode Kruis, mocht het stads- en OCMW-personeel van Geraardsbergen de spits afbijten met een cursus EHBO ‘Reanimeren en defibrilleren bij plotselinge hartstilstand’.

Ook burgemeester De Padt was van de partij en was onder de indruk van deze drie uur durende cursus. ‘Op de juiste manier reanimeren is niet zo evident, als ik had gedacht’, aldus de burgemeester. ‘Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 5 minuten gereanimeerd en krijgt hij/zij een stroomstoot toegediend met een AED (automatische externe defibrillator) kan dit zijn/haar overlevingskans verhogen tot 50-70 %.’

Deze EHBO-cursus bleef bij de burgemeester nazinderen en hij besloot een schrijven te richten aan de bevoegde Vlaamse minister van Onderwijs waarbij hij zijn idee lanceerde om de cursus ‘Reanimeren en defibrilleren’ in de eindtermen van het secundair onderwijs te doen opnemen.

Goed nieuws voor de burgervader want de minister liet De Padt in haar antwoordschrijven weten dat vanaf 01 september 2019 nieuwe eindtermen voor de eerste twee jaren in het secundair onderwijs van toepassing zullen worden. Deze omvatten EHBO onder de rubriek  ’een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken.’

‘Het is het de bedoeling dat leerlingen de technieken van EHBO en noodsituaties niet alleen leren kennen, maar ze ook effectief leren toepassen,’ aldus minister Crevits.

“Een goede zaak voor een participatief en vermaatschappelijkt gezondheidsbeleid”, aldus burgemeester Guido De Padt.

domo nieuw