Met z’n allen voor een veilige schoolomgeving!

Untitled

De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Vooral rond de tijden dat de school begint en stopt moet dit worden nagestreefd. Op die manier kunnen kinderen zich veilig rond de school bewegen en kunnen kinderen op jongere leeftijd lopend of fietsend naar school. Ook bij het begin van het nieuwe schooljaar streeft de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde naar een veilige schoolomgeving. Daarom zal zij zowel komende maandag (red., 03/09/18) als de rest van de maand september preventieve acties uitvoeren rond de scholen op het grondgebied.

Elke dag gebeuren in ons land 10 verkeersongevallen waarbij een kind jonger dan 15 jaar gewond raakt. Dat blijkt uit cijfers van verkeersveiligheidsorganisatie Vias.  Ongevallen met kinderen gebeuren voornamelijk voor en na schooltijd, en in bijna de helft van de gevallen was het kind met de fiets of te voet.

De lokale politie Geraardsbergen/Lierde neemt heel wat initiatieven om de verkeersveiligheid van scholieren permanent op te volgen en te verbeteren. “Nu het schooljaar weer van start gaat, zal er tijdens de spitsuren opnieuw heel wat verkeersactiviteit zijn aan en rond onze scholen en stations, daarom zal de politie hier zichtbaar aanwezig zijn om zo bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid ” zegt hoofdinspecteur en buurtpolitie-coördinator D. Vander Gucht.

Wat houdt de actie juist in? In eerste instantie zal de politie preventief optreden waarbij ze in de omgeving van de schoolpoort zal rondwandelen, mensen zal aanspreken en hen zal wijzen op eventuele gevaarlijke situaties. De aandacht zal vooral uitgaan naar het gedrag van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers, naar het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van kinderzitjes en het parkeergedrag bij het uit- of instappen van de kinderen.
Het toezicht – bij aanvang en einde schooltijd – gaat over de verschillende buurtpolitieteams heen, wat betekent dat zowel de teams Lierde/West, Oost en Centrum hun deel van het grondgebied als terrein van uitvoering toebedeeld krijgen. De Interventiedienst neemt de stationsomgeving voor haar rekening en dit zowel in Geraardsbergen, Moerbeke als Lierde. Waar nodig worden beide diensten bijgestaan door de motorrijders van de Verkeersdienst.

Na een maand preventie, volgen in oktober repressieve controles. “Kinderen en jongeren zijn de meest kwetsbaren in het verkeer. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat ze veilig op school en naar huis geraken”, benadrukt burgemeester De Padt.  Ook burgemeester Soetens staat achter de geplande acties: “Sensibilisatie en opvoeding zijn helaas niet voldoende. Zonder effectieve controles is veilig schoolverkeer niet mogelijk” stelt hij.

Tot slot vraagt Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde dat iedereen zich bewust blijft van het belang van verkeersveilig gedrag én wenst zij alle kinderen een fijn en veilig schooljaar toe!

logobanner mfm